QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ EBOOK: "LÀM CHỦ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH"
Đăng ký thông tin nhận Ebook Miễn phí
MR. WE | ThS. Trần Minh Nhật
 • Chủ tịch TIFLA Education International
 • Doanh nhân, Dịch giả, Tác giả, Nhà Giáo dục & Đào tạo Khoa học NLP, Chuyên gia Tài chính Quốc tế & Kinh doanh Hiện đại.
 • ​Top 100 Phong cách Doanh nhân (Business Style) năm 2012.
 • ​​Thạc sĩ (MBA), Quản trị Nguồn nhân lực Quốc tế (IHRM), bằng do Đại học Wales, Anh Quốc cấp.
 • ​Hơn 23 năm kinh nghiệm khởi nghiệp - Kinh doanh - Tài chính - Lãnh đạo & Làm giàu .
 • ​​​Hơn 9 năm kinh nghiệm về Đào tạo Khoa học NLP, Khoa học Thôi Miên & Tâm lý trị liệu đẳng cấp Quốc tế.
 • Tác giả Bộ sách về Nghề Giao dịch Tài chính; Nghề Kinh doanh; Nghề Đầu tư; Nghề Đào tạo - Huấn luyện & Nghề viết sách - Xuất bản bán chạy nhất & được yêu thích nhất.
BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
NHỮNG NGƯỜI THẦY LỚN & ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MR. WE
TRUYỀN THÔNG PHỎNG VẤN MR.WE
Television HTV9 Why is Finance
Television FBNC Introduces TIFLA Education
Television VTC9 What Biz or Investment channels can make you RICH
Television FBNC Interviewed Mr. WE & TIFLA Education
LỊCH SỰ KIỆN & HUẤN LUYỆN TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ 
HÀ NỘI
MENTOR SUMMIT
Thời gian: 08h00 - 17h00, Chủ nhật, ngày 28/07/2019
Địa chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
HỒ CHÍ MINH
NHÀ ĐÀO TẠO BẬC THẦY
Thời gian: 08h00 - 17h00, Thứ 7, ngày 24/08/2019
Địa chỉ: Khách sạn Hoàn Vũ
Số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN MANULIFE VIỆT NAM
HÀ NỘI
CHỦ ĐỂ: 0NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân.
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao.
THỜI GIAN: 8h00 - 17h00, ngày 03/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN MANULIFE VIỆT NAM
BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
CHỦ ĐỂ: 0NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân.
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao.
THỜI GIAN: 8h00 - 17h00, ngày 13/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ EBOOK: "LÀM CHỦ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH"
Đăng ký thông tin nhận Ebook Miễn phí
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN KINH DOANH, THIỆN NGUYỆN ...TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ
Mr. WE & cộng sự trong chương trình thiện nguyện tại Thái Lan
Chương trình đào tạo tư duy & thông minh tài chính tại VN & ĐNA
Chương trình huấn luyện Doanh nhân đào tạo bậc thầy - ETT
Chương trình đào tạo Trại chiến binh - WTC
LỊCH SỰ KIỆN & HUẤN LUYỆN TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ 
HÀ NỘI
MENTOR SUMMIT
Thời gian: 08h00 - 17h00, Chủ nhật, ngày 28/07/2019
Địa chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Hoa, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
HỒ CHÍ MINH
NHÀ ĐÀO TẠO BẬC THẦY
Thời gian: 08h00 - 17h00, Thứ 7, ngày 24/08/2019
Địa chỉ: Khách sạn Hoàn Vũ
Số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN MANULIFE VIỆT NAM
HÀ NỘI
CHỦ ĐỂ: 0NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân.
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao.
THỜI GIAN: 8h00 - 17h00, ngày 03/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN MANULIFE VIỆT NAM
BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
CHỦ ĐỂ: 0NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân.
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao.
THỜI GIAN: 8h00 - 17h00, ngày 13/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
HỌC VIÊN, KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC NÓI GÌ VỀ MR.WE
KẾT NỐI VỚI MR.WE
FACEBOOK
YOUTUBE
INSTAGRAM
Privacy Policy | Terms & Conditions | Compliance
Copyright 2018 MRWE.GURU
All Rights Reserved.
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ EBOOK: "LÀM CHỦ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH"
MARTERING THE FINANCIAL GAME
ABOUT
MR. WE | ThS. Trần Minh Nhật
 • Chủ tịch TIFLA Education International. 
 • ​Doanh nhân, Dịch giả, Tác giả, Nhà Giáo dục & Đào tạo Khoa học NLP, Chuyên gia Tài chính Quốc tế & Kinh doanh Hiện đại.
 • ​Top 100 Phong cách Doanh nhân (Business Style) năm 2012
 • ​Thạc sĩ (MBA), Quản trị Nguồn nhân lực Quốc tế (IHRM), bằng do Đại học Wales, Anh Quốc cấp.  
 • ​Hơn 23 năm kinh nghiệm khởi nghiệp - Kinh doanh - Tài chính - Lãnh đạo & Làm giàu.
 • Hơn 9 năm kinh nghiệm về Đào tạo Khoa học NLP, Khoa học Thôi Miên & Tâm lý trị liệu đẳng cấp Quốc tế.
 • Tác giả Bộ sách về Nghề Giao dịch Tài chính; Nghề Kinh doanh; Nghề Đầu tư; Nghề Đào tạo - Huấn luyện & Nghề viết sách - Xuất bản bán chạy nhất & được yêu thích nhất.
BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
NHỮNG NGƯỜI THẦY LỚN & ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA MR. WE
TRUYỀN THÔNG PHỎNG VẤN MR.WE
Television HTV9 Why is Finance
Television FBNC Introduces TIFLA Education
Television VTC9 What Biz or Investment channels can make you RICH
Television FBNC Interviewed Mr. WE & TIFLA Education
LỊCH SỰ KIỆN & HUẤN LUYỆN TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ 
HÀ NỘI
MENTOR SUMMIT
Thời gian: 08h00 - 17h00, Chủ nhật, ngày 28/07/2019
Địa chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Hoa
               Ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
HỒ CHÍ MINH
NHÀ ĐÀO TẠO BẬC THẦY
Thời gian: 08h00 - 17h00, Thứ 7, ngày 24/08/2019
Địa chỉ: Khách sạn Hoàn Vũ
               Số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH MANULIFE VIỆT NAM
HÀ NỘI
CHỦ ĐỂ: NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao
THỜI GIAN: 8h00 - 17h00, Thứ 7, ngày 03/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH MANULIFE VIỆT NAM
BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
CHỦ ĐỂ: NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao
THỜI GIAN:8h00 - 17h00, Thứ 3, ngày 13/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ EBOOK: "LÀM CHỦ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH"
MARTERING THE FINANCIAL GAME
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN KINH DOANH, THIỆN NGUYỆN ...TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ
Phỏng vấn nhà đầu tư Thái Lan thành công
Chương trình đào tạo tư duy & thông minh tài chính tại VN & ĐNA
Chương trình huấn luyện Doanh nhân đào tạo bậc thầy - ETT
Chương trình đào tạo  Trại chiến binh - WTC
LỊCH SỰ KIỆN & HUẤN LUYỆN TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ 
HÀ NỘI
MENTOR SUMMIT
Thời gian: 08h00 - 17h00, Chủ nhật, ngày 28/07/2019
Địa chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Hoa
               Ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
HỒ CHÍ MINH
NHÀ ĐÀO TẠO BẬC THẦY
Thời gian: 08h00 - 17h00, Thứ 7, ngày 24/08/2019
Địa chỉ: Khách sạn Hoàn Vũ
               Số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH MANULIFE VIỆT NAM
HÀ NỘI
CHỦ ĐỂ: NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao
THỜI GIAN: 8h00 - 17h00, Thứ 7, ngày 03/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
ĐÀO TẠO CHO TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH MANULIFE VIỆT NAM
BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
CHỦ ĐỂ: NLP - Khai mở năng lực lãnh đạo vô hạn Bản Thân
Đối tượng tham dự: Quản lí kinh doanh cấp cao
THỜI GIAN: 8h00 - 17h00, Thứ 3, ngày 13/08/2019
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
HỌC VIÊN, KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC NÓI GÌ VỀ MR.WE
KẾT NỐI VỚI MR.WE
FACEBOOK
YOUTUBE
INSTAGRAM
Privacy Policy | Terms & Conditions | Compliance
Copyright 2018 MRWE.GURU
All Rights Reserved.
Powered By ClickFunnels.com